Thuyết Pháp Hay

2020Archive

Mar 13

Những bài giảng Phật Pháp hay về Kinh Phật, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi và đời sống giúp quý Phật tử có được con đường tu học đúng chánh pháp và sống an lạc, hạnh phúc mỗi ngày. Đối với những người mới bước đầu học Phật, họ bắt gặp những lời dạy của [...]

Read the rest of this entry »